VN-INDEX 1.423,02 +31,39/+2,26%  | 
HNX-INDEX 404,37 +6,56/+1,65%  | 
UPCOM-INDEX 102,67 +0,79/+0,78%  | 
VN30 1.516,46 +33,84/+2,28%

ASC công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần để trở thành cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của ASC

15:24 16/06/2021

ASC công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần để trở thành cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của ASC

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106