ASC công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

16:40 16/08/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC đối với bà Phạm Thị Đông Thành (Chi tiết theo file đính kèm).

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106