VN-INDEX 1.311,79 +1,74/+0,13%  | 
HNX-INDEX 315,05 +0,20/+0,06%  | 
UPCOM-INDEX 87,15 +0,22/+0,25%  | 
VN30 1.446,79 -0,44/-0,03%

ASC công bố Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại ngày 31/12/2019

17:00 23/03/2020

– Báo cáo tài chính năm 2019

– Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại ngày 31/12/2019.

Vui lòng download file đính kèm

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106