VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%  | 
HNX-INDEX 391,21 +2,75/+0,71%  | 
UPCOM-INDEX 100,36 +0,59/+0,59%  | 
VN30 1.488,71 -0,55/-0,04%

ASC công bố Báo cáo tài chính Quý III/2021

11:16 01/10/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin:

  1. Báo cáo tài chính Quý III/2021;
  2. Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý III/2021 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo Quý III/2020.

(Tài liệu đính kèm)

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106