VN-INDEX 1.338,33 +5,89/+0,44%  | 
HNX-INDEX 320,04 +0,91/+0,29%  | 
UPCOM-INDEX 87,89 +0,30/+0,34%  | 
VN30 1.477,55 +7,68/+0,52%

ASC công bố báo cáo tài chính Quý IV/2020

00:00 20/01/2021

ASC công bố Báo cáo tài chính, Báo cáo thuyết minh tài chính quý IV/2020 và Báo cáo giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2020 chênh lệch 10% so với quý IV/2019

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106