VN-INDEX 1.314,69 +4,64/+0,35%  | 
HNX-INDEX 315,74 +0,89/+0,28%  | 
UPCOM-INDEX 87,17 +0,24/+0,28%  | 
VN30 1.451,92 +4,69/+0,32%

ASC – Công bố BCTC, Báo cáo thuyết minh tài chính qúy III/2017 Báo cáo giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2017 chênh lệch 10% so với quý III/2016.

08:00 19/10/2017

Vui lòng download file đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106