VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%  | 
HNX-INDEX 391,21 +2,75/+0,71%  | 
UPCOM-INDEX 100,36 +0,59/+0,59%  | 
VN30 1.488,71 -0,55/-0,04%

ASC – Công bố BCTC, Báo cáo thuyết minh tài chính qúy III/2017 Báo cáo giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2017 chênh lệch 10% so với quý III/2016.

08:00 19/10/2017

Vui lòng download file đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106