VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

ASC công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

13:19 08/07/2021

ASC công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc: Miễn nhiệm TV.HĐQT, bầu TV.HĐQT. Theo đó:

  1. Miễn nhiệm TV.HĐQT đối với: Ông Phan Minh Hoàn, Ông Đặng Quang Tý, Bà Đặng Vũ Thanh Hà
  2. Bầu các ông/bà có tên sau làm TV.HĐQT nhiệm 2021 – 2026: Ông Nguyễn Công Tuấn, Ông Nguyễn Tiên Phong, Bà Phạm Thanh Huyền.

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106