VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

ASC công bố Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

16:12 13/10/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 39/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/10/2021

(Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đính kèm)

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106