VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%  | 
HNX-INDEX 391,21 +2,75/+0,71%  | 
UPCOM-INDEX 100,36 +0,59/+0,59%  | 
VN30 1.488,71 -0,55/-0,04%

ASC công bố Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

16:12 13/10/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 39/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/10/2021

(Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đính kèm)

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106