VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%  | 
HNX-INDEX 417,84 +6,04/+1,47%  | 
UPCOM-INDEX 109,68 +0,01/+0,01%  | 
VN30 1.502,16 +9,35/+0,63%

ASC công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (thay đổi đại diện theo pháp luật)

08:34 27/07/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (thay đổi đại diện theo pháp luật) như sau:

  • Người đại diện theo pháp luật cũ: (Ông) PHAN MINH HOÀN
  • Người đại diện theo pháp luật mới: (Ông) NGUYỄN CÔNG TUẤN

(Bản scan Giấy phép đính kèm).

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106