VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

ASC công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (Thay đổi Vốn điều lệ)

12:51 28/09/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 80/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/09/2021 (thay đổi vốn điều lệ):

  • Vốn điều lệ trước khi thay đổi: 56.000.000.000 đồng
  • Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 268.800.000.000 đồng

(Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động đính kèm)

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106