VN-INDEX 1.171,95 -10,82/-0,91%  | 
HNX-INDEX 307,05 +4,66/+1,54%  | 
UPCOM-INDEX 93,20 -0,41/-0,44%  | 
VN30 1.215,08 -8,68/-0,71%

ASC công bố Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt phương án kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp của ASC từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021

18:24 23/11/2021

Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 15, Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp của ASC từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

(Nghị quyết của Hội đồng quản trị đính kèm)

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106