VN-INDEX 1.171,95 -10,82/-0,91%  | 
HNX-INDEX 307,05 +4,66/+1,54%  | 
UPCOM-INDEX 93,20 -0,41/-0,44%  | 
VN30 1.215,08 -8,68/-0,71%

ASC công bố Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

15:03 24/11/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

(Nghị quyết của Hội đồng quản trị đính kèm)

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106