VN-INDEX 1.337,58 +5,14/+0,39%  | 
HNX-INDEX 320,51 +1,38/+0,43%  | 
UPCOM-INDEX 87,46 -0,13/-0,15%  | 
VN30 1.476,29 +6,42/+0,44%

ASC công bố thay đổi người nội bộ: TV.HĐQT, Chủ tịch HĐQT

13:41 08/07/2021

ASC xin công bố việc thay đổi người nội bộ của công ty như sau:

  • Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau:
  • (Ông) Phan Minh Hoàn             – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • (Ông) Đặng Quang Tý              – Thành viên Hội đồng quản trị
  • (Bà) Đặng Vũ Thanh Hà           – Thành viên Hội đồng quản trị
  • Bầu các ông/bà có tên sau đây làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:
  • (Ông) Nguyễn Công Tuấn        – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • (Ông) Nguyễn Tiên Phong        – Thành viên Hội đồng quản trị
  • (Bà) Phạm Thanh Huyền          – Thành viên Hội đồng quản trị

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106