VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%  | 
HNX-INDEX 391,21 +2,75/+0,71%  | 
UPCOM-INDEX 100,36 +0,59/+0,59%  | 
VN30 1.488,71 -0,55/-0,04%

ASC công bố thông tin BCTC bán niên 2018

11:00 14/08/2018

ASC công bố báo tài chính bán niên năm 2018 – Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018

– Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2018;

– Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 lỗ và chênh lệch 10% so với 6 tháng đầu nãm 2017.

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106