VN-INDEX 1.395,51 +0,18/+0,01%  | 
HNX-INDEX 389,56 +2,56/+0,66%  | 
UPCOM-INDEX 99,65 +0,05/+0,05%  | 
VN30 1.507,77 +0,58/+0,04%

ASC công bố thông tin BCTC QIII/2015 và Báo cáo giải trình kết quả hoạt động QIII/2015 bị lỗ và chênh lệch 10% so với QIII/2014

08:00 19/10/2015

Vui lòng download file đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106