VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

ASC công bố thông tin BCTC QIII/2015 và Báo cáo giải trình kết quả hoạt động QIII/2015 bị lỗ và chênh lệch 10% so với QIII/2014

08:00 19/10/2015

Vui lòng download file đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106