VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

ASC – Công bố thông tin Quyết định số 107/QĐ-CT ngày 18/01/2022 của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

17:37 18/01/2022

Thực hiện quy định tại Điểm o, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC công bố Quyết định số 107/QĐ-CT ngày 18/01/2022 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

(Chi tiết theo file đính kèm).

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106