VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

ASC công bố thông tin về kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

17:14 21/09/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (ASC) hoàn thành việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đã báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo báo cáo số 50/2021/BC-ASC ngày 20/9/2021, cụ thể như sau:

  1. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 21.280.000 cổ phiếu
  2. Số lượng vốn huy động dự kiến: 234.080.000.000 đồng
  3. Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 21.280.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán.
  4. Tổng số tiền thu được từ việc chào bán: 234.080.000.000 đồng
  5. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 20/09/2021

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106