VN-INDEX 1.171,95 -10,82/-0,91%  | 
HNX-INDEX 307,05 +4,66/+1,54%  | 
UPCOM-INDEX 93,20 -0,41/-0,44%  | 
VN30 1.215,08 -8,68/-0,71%

ASC Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc

13:20 01/11/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty như sau:

  1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với (Ông) Đặng Quang Tý
  2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với (Ông) Nguyễn Hà Quỳnh

(Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm đính kèm)

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106