VN-INDEX 1.324,99 -26,18/-1,94%  | 
HNX-INDEX 353,01 -6,62/-1,84%  | 
UPCOM-INDEX 95,76 -2,31/-2,36%  | 
VN30 1.439,20 -20,74/-1,42%

ASC công bố thông tin về việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

14:55 20/08/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin về việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

  1. Nguyễn Thanh Duyên – Trưởng Ban Kiểm soát
  2. Hoàng Thị Quỳnh Trang – Thành viên Ban Kiểm soát
  3. Nguyễn Phương Anh – Thành viên Ban Kiểm soát

(Chi tiết theo file đính kèm).

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106