VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%  | 
HNX-INDEX 310,97 +4,72/+1,54%  | 
UPCOM-INDEX 86,14 +1,18/+1,39%  | 
VN30 1.427,55 +20,05/+1,42%

ASC công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

18:00 18/06/2019

ASC ký Hợp đồng số 2092/18/AUD.VVALUES ngày 18/6/2019 với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt về việc:

–        Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính giữa niên độ 2019 kết thúc tại ngày 30/06/2019;

–        Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2019 kết thúc tại ngày 31/12/2019.

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106