VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

ASC công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

18:00 18/06/2019

ASC ký Hợp đồng số 2092/18/AUD.VVALUES ngày 18/6/2019 với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt về việc:

–        Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính giữa niên độ 2019 kết thúc tại ngày 30/06/2019;

–        Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2019 kết thúc tại ngày 31/12/2019.

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106