VN-INDEX 1.314,69 +4,64/+0,35%  | 
HNX-INDEX 315,74 +0,89/+0,28%  | 
UPCOM-INDEX 87,17 +0,24/+0,28%  | 
VN30 1.451,92 +4,69/+0,32%

ASC công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

09:00 22/06/2020

ASC ký Hợp đồng số 2099/20/AUD.VVALUES ngày 22/6/2020 với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt về việc:

– Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính giữa niên độ 2020 kết thúc tại ngày 30/06/2020

– Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2020 kết thúc tại ngày 31/12/2020

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106