VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

ASC công bố thông tin về việc sửa đổi Điều lệ công ty (thay đổi trụ sở và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh)

16:23 13/10/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin về việc sửa đổi Điều lệ công ty (thay đổi trụ sở công ty và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh)

(Nghị quyết Hội đồng quản trị và Điều lệ sửa đổi đính kèm)

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106