VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%  | 
HNX-INDEX 417,84 +6,04/+1,47%  | 
UPCOM-INDEX 109,68 +0,01/+0,01%  | 
VN30 1.502,16 +9,35/+0,63%

ASC công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng

13:47 02/12/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng của Công ty như sau:

  1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với (Bà) Phạm Thị Đông Thành
  2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với (Bà) Nguyễn Thị Thu Giang

(Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm đính kèm)

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106