VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

ASC thông báo về việc đấu giá CP của Công ty mẹ – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

07:00 19/01/2018

ASC thông báo về việc đấu giá CP của Công ty mẹ – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

1.  Thông tin doanh nghiệp
•    Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
•    Địa chỉ:   Tầng 8, 9, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
•    Ngành nghề kinh doanh:  Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Lắp đặt hệ thống điện; Dịch vụ kỹ thuật điện; Dịch vụ cung ứng than;

•    Vốn điều lệ: 23.418.716.000.000đồng
•    Số lượng CP đấu giá: 468.374.320 cổ phần 
•    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
•    Bước giá: 100 đồng
•    Bước khối: 100 cổ phần
•    Giá khởi điểm: 14.400 đồng/cổ phần
•    Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

2. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá

Chỉ tiêuĐVT20142015201630/6/2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,320,941,021,03
– Hệ số thanh toán nhanhLần1,000,720,840,78
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%64%63%62%57%
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%180%171%160%134%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     
– Vòng quay hàng tồn khoVòng6,524,918,013,73
– Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quânLần0,490,390,400,23
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%11,34%11,02%5,38%6,81%
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%16,70%11,67%5,71%3,88%
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%5,50%4,25%2,15%1,57%
– Hệ số lợi nhuận từ HĐSXKD/DTT%11,74%12,90%6,03%7,47%

(Chỉ số tài chính theo Công bố thông tin)

3. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 Thời gianNgàyĐịa điểm
Đăng ký và nộp tiền08h30 – 17h0025/12/2017 – 15h30, 24/01/2018Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giáTrước 16h0029/01/2018
Nộp tiền mua cổ phần 01/02/2018 – 16h,10/02/2018Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn tiền đặt cọc 02/02/2018 – 07/02/2018
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106