VN-INDEX 1.316,67 +6,62/+0,51%  | 
HNX-INDEX 316,40 +1,55/+0,49%  | 
UPCOM-INDEX 87,28 +0,35/+0,40%  | 
VN30 1.452,02 +4,79/+0,33%

Các Doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt tuần 12 – 16/04

09:00 12/04/2021

Có 8 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền trong tuần giao dịch từ ngày 12 – 16/04/2021, cao nhất là FOC với tỷ lệ đến 200%.

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106