VN-INDEX 1.388,82 -6,51/-0,47%  | 
HNX-INDEX 387,48 +0,48/+0,12%  | 
UPCOM-INDEX 99,43 -0,17/-0,17%  | 
VN30 1.500,38 -6,81/-0,45%

Các Doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt tuần 12 – 16/04

09:00 12/04/2021

Có 8 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền trong tuần giao dịch từ ngày 12 – 16/04/2021, cao nhất là FOC với tỷ lệ đến 200%.

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106