VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%
ASC công bố BCTC bán niên năm 2018 và BC tỷ lệ ATTC tại ngày 30/06/2018 đã kiểm toán 15:58 14/08/2018

ASC công bố BCTC bán niên năm 2018 và BC tỷ lệ ATTC tại ngày 30/06/2018 đã kiểm toán. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

ASC công bố BCTC Qúy II/2018 11:37 19/07/2018

ASC công bố BCTC Qúy II/2018 Vui lòng xem file đính kèm./.

ASC công bố BCTC Q1.2018 10:19 19/04/2018

ASC công bố BCTC Q1.2018 Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

ASC công bố Báo cáo thường niên 2018 10:16 19/04/2018

ASC công bố Báo cáo thường niên 2018. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm./.

ASC công bố BCTC năm 2017 và BC tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán 09:59 30/03/2018

ASC công bố BCTC năm 2017 và BC tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán. Vui lòng xem file đính kèm./.

ASC công bố BCTC, BC thuyết minh tài chính Q4.2017 17:11 19/01/2018

ASC công bố BCTC, BC thuyết minh tài chính Q4.2017 Vui lòng xem file đính kèm./.

ASC – Công bố BCTC bán niên 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại ngày 30/6/2017 07:00 14/08/2017

–         Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2017; –         Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2017; –        Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh bán niên...

ASC công bố Báo cáo thường niên năm 2016 08:00 18/04/2017

Vui lòng download file đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106