VN-INDEX 1.339,25 +6,81/+0,51%  | 
HNX-INDEX 320,94 +1,81/+0,57%  | 
UPCOM-INDEX 87,55 -0,04/-0,05%  | 
VN30 1.478,55 +8,68/+0,59%
ASC công bố BCTC Quý II/2021 16:29 16/07/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông...

ASC công bố báo cáo tài chính Quý IV/2020 00:00 20/01/2021

ASC công bố Báo cáo tài chính, Báo cáo thuyết minh tài chính quý IV/2020 và Báo cáo giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2020 chênh lệch 10% so với...

ASC công bố báo cáo tài chính Quý III/2020 09:00 20/10/2020

ASC công bố Báo cáo tài chính, Báo cáo thuyết minh tài chính quý III/2020 và Báo cáo giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2020 chênh lệch 10% so với...

ASC công bố Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại ngày 31/12/2019 17:00 23/03/2020

– Báo cáo tài chính năm 2019 – Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại ngày 31/12/2019. Vui lòng download file đính kèm

ASC – CBTT báo cáo tài chính quý IV/2019 17:00 17/01/2020

Vui lòng download file đính kèm.

ASC – CBTT báo cáo tài chính quý III/2019 17:00 18/10/2019

Vui lòng download file đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106