VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%  | 
HNX-INDEX 417,84 +6,04/+1,47%  | 
UPCOM-INDEX 109,68 +0,01/+0,01%  | 
VN30 1.502,16 +9,35/+0,63%

CBTT phương án kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp từ ngày 04/01/2022 đến ngày 31/12/2022

05:13 05/01/2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố phương án kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp từ ngày 04/01/2022 đến ngày 31/12/2022.

(Nghị quyết HĐQT ngày 04/01/2022 về việc phê duyệt phương án kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp đính kèm)

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106