VN-INDEX 1.171,95 -10,82/-0,91%  | 
HNX-INDEX 307,05 +4,66/+1,54%  | 
UPCOM-INDEX 93,20 -0,41/-0,44%  | 
VN30 1.215,08 -8,68/-0,71%

Công bố giao dịch kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp với giá trị trên 10% tổng tài sản của công ty tại BCTC bán niên gần nhất được soát xét (Theo NQ HĐQT ngày 18/11/2021)

17:00 19/11/2021

Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 15, Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin giao dịch kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp với giá trị trên 10% tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

(Nghị quyết HĐQT v/v: Phê duyệt các giao dịch kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp tại ngày 18/11/2021 đính kèm).

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106