VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Dịch vụ thị trường nợ

15:37 24/05/2021

ASC tư vấn cho khách hàng các phương án, thủ tục và yêu cầu pháp lý trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cũng như các công cụ nợ khác. Chúng tôi có một mạng lưới khách hàng tổ chức rộng lớn, và đa dạng như các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm và các quỹ đầu tư để giúp khách hàng huy động vốn thành công thông qua chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng.

Dịch vụ thị trường nợ gồm:

  • Tư vấn phát hành trái phiếu và công cụ nợ
  • Tư vấn phát hành và bảo lãnh phát hành trái phiếu
  • Tư vấn niêm yết trái phiếu
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106