VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Dịch Vụ Tư Vấn Dự Án

15:40 24/05/2021

Dịch vụ tư vấn dự án là hoạt động tư vấn về các chính sách pháp luật về lĩnh vực đầu tư dự án nói chung; cũng như các chính sách cụ thể liên quan của từng dự án khác nhau. Đồng thời, dịch vụ tư vấn dự án sẽ giúp nhà đầu tư triển khai các dự án của mình với chi phí và hiệu quả tốt nhất tại Việt Nam.

Với dịch vụ tư vấn đầu tư, ASC sẽ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp/nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu thực hiện dự án các nội dung công việc sau:

  • Nghiên cứu và đánh giá thị trường đầu tư;
  • Xác định thời điểm và quy mô đầu tư;
  • Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp;
  • Tiến hành thực hiện các hoạt động khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư;
  • Tư vấn lập Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo khả thi;
  • Tư vấn thủ tục pháp lý cho việc phê duyệt dự án đầu tư;
  • Tư vấn tài chính cho hoạt động triển khai dự án đầu tư;
  • Các hoạt động tư vấn khác có liên quan;
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106