VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Định giá doanh nghiệp

15:39 24/05/2021

Một doanh nghiệp trước khi tiến hành các hoạt động Mua bán và sáp nhập, bán và giải thể, huy động vốn, cổ phần hóa, niêm yết trên thị trường chứng khoán… đều cần quá trình khảo sát và định giá doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, ASC cung cấp dịch vụ định giá doanh nghiệp phù hợp nhất bao gồm phương pháp tài sản, chiết khấu dòng tiền, phương pháp so sánh dựa trên các chỉ số,… để đáp ứng mục tiêu của khách hàng.

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106