VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

ASC – Công bố BCTC bán niên 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại ngày 30/6/2017

07:00 14/08/2017

–         Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2017;

–         Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2017;

–        Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh bán niên 2017 lỗ và chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm 2016.

Attachments

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106