VN-INDEX 1.339,74 +7,30/+0,55%  | 
HNX-INDEX 320,59 +1,47/+0,46%  | 
UPCOM-INDEX 87,79 +0,21/+0,24%  | 
VN30 1.479,02 +9,15/+0,62%

ASC – Công bố BCTC bán niên 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại ngày 30/6/2017

07:00 14/08/2017

–         Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2017;

–         Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2017;

–        Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh bán niên 2017 lỗ và chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm 2016.

Attachments

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106