VN-INDEX 1.335,02 +2,58/+0,19%  | 
HNX-INDEX 319,97 +0,85/+0,27%  | 
UPCOM-INDEX 87,45 -0,14/-0,16%  | 
VN30 1.474,02 +4,15/+0,28%

ASC – Công bố BCTC, Báo cáo thuyết minh tài chính qúy III/2017 Báo cáo giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2017 chênh lệch 10% so với quý III/2016.

08:00 19/10/2017

Vui lòng download file đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106