VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

ASC – Công bố BCTC, Báo cáo thuyết minh tài chính qúy III/2017 Báo cáo giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2017 chênh lệch 10% so với quý III/2016.

08:00 19/10/2017

Vui lòng download file đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106