VN-INDEX 1.423,02 +31,39/+2,26%  | 
HNX-INDEX 404,37 +6,56/+1,65%  | 
UPCOM-INDEX 102,67 +0,79/+0,78%  | 
VN30 1.516,46 +33,84/+2,28%

ASC công bố ký Hợp đồng kiểm toán năm 2017

08:00 31/05/2017

Ký Hợp đồng số 2115/17/AUD.VVALUES ngày 31/5/2017 với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt về việc:

– Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính giữa niên độ 2017 kết thúc tại ngày 30/06/2017

– Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2017 kết thúc tại ngày 31/12/2017

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106