VN-INDEX 1.237,27 +8,90/+0,72%  | 
HNX-INDEX 313,09 -2,35/-0,74%  | 
UPCOM-INDEX 95,15 -0,74/-0,77%  | 
VN30 1.282,96 +3,41/+0,27%

ASC công bố thông tin BCTC bán niên 2018

11:00 14/08/2018

ASC công bố báo tài chính bán niên năm 2018 – Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018

– Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2018;

– Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 lỗ và chênh lệch 10% so với 6 tháng đầu nãm 2017.

Attachments

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106