VN-INDEX 1.313,27 +3,22/+0,25%  | 
HNX-INDEX 315,66 +0,81/+0,26%  | 
UPCOM-INDEX 87,10 +0,17/+0,20%  | 
VN30 1.449,25 +2,02/+0,14%

ASC công bố thông tin BCTC QIII/2015 và Báo cáo giải trình kết quả hoạt động QIII/2015 bị lỗ và chênh lệch 10% so với QIII/2014

08:00 19/10/2015

Vui lòng download file đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106