VN-INDEX 1.393,18 -2,15/-0,15%  | 
HNX-INDEX 388,86 +1,86/+0,48%  | 
UPCOM-INDEX 99,61 +0,01/+0,01%  | 
VN30 1.506,35 -0,84/-0,06%

ASC công bố thông tin BCTC QIII/2015 và Báo cáo giải trình kết quả hoạt động QIII/2015 bị lỗ và chênh lệch 10% so với QIII/2014

08:00 19/10/2015

Vui lòng download file đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106