VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%  | 
HNX-INDEX 391,21 +2,75/+0,71%  | 
UPCOM-INDEX 100,36 +0,59/+0,59%  | 
VN30 1.488,71 -0,55/-0,04%

ASC công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

18:00 18/06/2019

ASC ký Hợp đồng số 2092/18/AUD.VVALUES ngày 18/6/2019 với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt về việc:

–        Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính giữa niên độ 2019 kết thúc tại ngày 30/06/2019;

–        Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2019 kết thúc tại ngày 31/12/2019.

Attachments

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106