VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

ASC công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

18:00 18/06/2019

ASC ký Hợp đồng số 2092/18/AUD.VVALUES ngày 18/6/2019 với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt về việc:

–        Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính giữa niên độ 2019 kết thúc tại ngày 30/06/2019;

–        Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2019 kết thúc tại ngày 31/12/2019.

Attachments

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106