VN-INDEX 1.340,69 +8,25/+0,62%  | 
HNX-INDEX 320,62 +1,49/+0,47%  | 
UPCOM-INDEX 87,55 -0,04/-0,05%  | 
VN30 1.480,18 +10,31/+0,70%

ASC công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

18:00 18/06/2019

ASC ký Hợp đồng số 2092/18/AUD.VVALUES ngày 18/6/2019 với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt về việc:

–        Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính giữa niên độ 2019 kết thúc tại ngày 30/06/2019;

–        Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2019 kết thúc tại ngày 31/12/2019.

Attachments

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106