VN-INDEX 1.313,62 +3,57/+0,27%  | 
HNX-INDEX 315,30 +0,45/+0,14%  | 
UPCOM-INDEX 87,13 +0,20/+0,23%  | 
VN30 1.449,21 +1,98/+0,14%

CÔNG TY CON CỦA TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH ĐƯỢC CHẤP THUẬN IPO

22:34 29/05/2021

Ngày 23/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh – công ty con thuộc Tập đoàn Đất Xanh.

Attachments

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106