VN-INDEX 1.234,49 +6,12/+0,50%  | 
HNX-INDEX 313,97 -1,47/-0,47%  | 
UPCOM-INDEX 95,21 -0,68/-0,71%  | 
VN30 1.279,82 +0,27/+0,02%

CÔNG TY CON CỦA TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH ĐƯỢC CHẤP THUẬN IPO

22:34 29/05/2021

Ngày 23/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh – công ty con thuộc Tập đoàn Đất Xanh.

Attachments

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106