VN-INDEX 1.338,01 +5,57/+0,42%  | 
HNX-INDEX 320,40 +1,27/+0,40%  | 
UPCOM-INDEX 87,50 -0,08/-0,09%  | 
VN30 1.476,79 +6,92/+0,47%

Contact

17:33 24/05/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC
Tầng 5A, Cao ốc Master, 41 -43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, TP.HCM
Tel: (84-28) 38 258 106
Fax: (84-28) 38 248 655
Email: info@asias.com.vn

+ Phòng Quan hệ khách hàng: 
Ông Trịnh Minh Thủy
Ext: 445 
Email: thuy.trinh@asias.com.vn

+ Phòng Ngân hàng đầu tư: 
Ông Phạm Nguyễn Thiên Du
Ext: 455  
Email: du.pham@asias.com.vn

+ Phòng Nhân sự: 
Chị Trần Thị Thanh Huyền
Ext: 428
Email: huyen.tran@asias.com.vn

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106