VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

HNX thay đổi quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết

09:00 04/11/2018

Kính gửi Quý khách hàng,

Từ ngày 05/11/2018, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sẽ bắt đầu áp dụng các quy chế thay đổi, bổ sung trong Quyết định ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết mới. Dựa trên quy chế mới, HNX bổ sung thêm Phiên Giao Dịch Khớp Lệnh Sau Giờ, từ 14h45 đến 15h00.

Đồng thời, HNX cũng bổ sung Lệnh Giao Dịch Khớp Lệnh Sau Giờ (PLO)

  • Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.
  • Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ, từ 14h45 đến 15h00.
  • Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.
  • Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.
  • Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.    

Trân trọng thông báo.

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106