VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

HOSE: Thay đổi nguyên tắc làm tròn tỷ lệ free-float khi tính toán Bộ chỉ số HOSE-Index

09:00 27/03/2019

Sở GDCK TP.HCM công bố thông tin về việc thay đổi nguyên tắc làm tròn tỷ lệ free-float đối với bộ chỉ số HOSE-Index tại mục 3.3.5 – Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index phiên bản 2.3 ban hành theo Quyết định số 529/QĐ-SGDHCM ngày 20/12/2018 như sau:

“3.3.5. Làm tròn tỷ lệ free-float khi tính toán chỉ số

Tỷ lệ free-float tính chỉ số sẽ được làm tròn để tính toán chỉ số và giới hạn tỷ trọng theo nguyên tắc sau:

  • Với tỷ lệ free-float ≤ 15% : Làm tròn lên theo bước 1%.
  • Với tỷ lệ free-float > 15% : Làm tròn lên theo bước 5%.

Ví dụ :

  • Tỷ lệ free-float của cổ phiếu A là 13.55%, khi tính toán chỉ số, cổ phiếu A sẽ có tỷ lệ free-float là 14%.
  • Tỷ lệ free-float của cổ phiếu B là 15.55%, khi tính toán chỉ số, cổ phiếu A sẽ có tỷ lệ free-float là 20%.”

 Thời gian chính thức áp dụng : Kỳ tháng 4/2019.

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106