VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

HOSE: Thông báo hủy tổ bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế

08:00 27/06/2016

HOSE: Thông báo hủy tổ bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế

Lúc 16h00 ngày 22/6/2016, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 15 Quyết định số 217/QĐ-SGDHCM ngày 02/06/2016 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo. 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106