VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Hợp tác đầu tư Giao thông Vận tải (TRACIMEXCO)

08:00 26/02/2016

Lúc 16h00 ngày 22/02/2016, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Hợp tác đầu tư Giao thông Vận tải do Bộ Giao thông Vận tải nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quyết định số 35/QĐ-SGDHCM ngày 25/01/2016 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Hợp tác đầu tư Giao thông Vận tải do Bộ Giao thông Vận tải nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo. 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106