VN-INDEX 1.223,69 -4,68/-0,38%  | 
HNX-INDEX 313,90 -1,54/-0,49%  | 
UPCOM-INDEX 94,94 -0,95/-0,99%  | 
VN30 1.269,91 -9,64/-0,75%

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 07/12/2020

17:00 07/12/2020

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 07/12/2020

Ngày 07/12/2020, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiTổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel tổ chức đấu giá có kết quả như sau: 

Kết quả đấu giá

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel.
 • Số lượng CP đấu giá:                                                              7.746.801cổ phần
 • Mệnh giá:                                                                                10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm:                                                                        46.600 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:                  19

Trong đó:        Tổ chức: 2                   Cá nhân: 17

 • Tổng khối lượng đăng ký mua:                                              4.424.700 cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                        19
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                           46.600 cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất:                                                        2.000.000 cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất:                                                            200 cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất:                                                            48.000 đồng/cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất:                                                           46.600 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất:                                                 48.000 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất:                                               46.600 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân:                                              46.617 đồng/cổ phần
 • Tổng số cổ phần bán được:                                                    4.424.700cổ phần
 • Tổng số cổ phần trúng đấu giá của NĐT nước ngoài:                 0 cổ phần
 • Tổng sổ NĐT trúng đấu giá:                                                        19 NĐT

Trong đó:       Tổ chức: 2                   Cá nhân: 17

Tổng giá trị đợt đấu giá:                                                              208.853.240.000 đồng

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106