VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Rút ngắn thời gian thanh toán T+2

08:00 29/12/2015

Theo Quyết định số 211/QĐ-VSD ngày 18/12/2015 về việc ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, bắt đầu từ ngày 01/01/2016, thời gian thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ sẽ được rút ngắn từ ngày làm việc thứ ba sau ngày giao dịch (T+3) xuống cuối ngày làm việc thứ hai sau ngày giao dịch (T+2)

–          Ngày giao dịch đầu tiên thực hiện chu kỳ thanh toán T+2 là ngày 04/01/2016

–          Ngày 06/01/2016 sẽ thực hiện thanh toán cho 2 ngày giao dịch:

+ Thanh toán cho ngày giao dịch 31/12/2015 trước 09h ngày 06/01/2016

+ Thanh toán cho ngày giao dịch 04/01/2016 sau 15h30 ngày 06/01/2016

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ Khách hàng 08.38 274 185   

Attachments

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106