VN-INDEX 1.310,05 +16,45/+1,27%  | 
HNX-INDEX 314,85 +3,88/+1,25%  | 
UPCOM-INDEX 86,93 +0,79/+0,92%  | 
VN30 1.447,23 +19,68/+1,38%

Schedule

From 00:00 on 11/01/2021
Until 16:00 on 29/01/2021

Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

1
Before 15:00 on 04/02/2021

Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

2
09:00 on 08/02/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu giá

3
From 00:00 on 09/02/2021
Until 23:59 on 22/02/2021

Khách hàng không trúng đấu giá được hoàn trả tiền đặt cọc

4
From 00:00 on 09/02/2021
Until 23:59 on 22/02/2021

Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

5

Information

The total shares auctioned: 580,120,440
Starting price: 5,801,204,400,000 Đồng/CP


Auction results

Register 0 0
Winning the auction 0 0
Personal customers
Institutional customers
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106