VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo: bán chào bán cả lô cổ phần của Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng do tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước sở hữu

09:00 01/04/2020

Thông báo

Bán chào bán cả lô cổ phần của công ty cổ phần nhiệt điện hải phòng

 do tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước sở hữu

Ngày 01/04/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào cả lô cổ phần của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng như sau:

Thông tin đấu giá:

 • Tên tổ chức thực sở hữu: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
 • Địa chỉ:
 • Ngành nghề kinh doanh:
 • Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng
 • Loại hình đấu giá: Đấu giá trọn lô
 • Số lượng CP đấu giá: 45.000.000 cổ phần
 • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá: 26.000 đồng/cổ phần
 • Thời gian và địa điểm đặc cọc:

            +Thời gian: Từ  8h00 03/04/2020 đến 16h ngày 21/04/2020

            +Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

            +Thời gian: Chậm nhất  14 giờ 00 phút ngày 22/04/2020

            +Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

 • Thời gian và địa điểm đấu giá:   09 giờ 00 ngày 20/4/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20182019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,121,24
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,991,04
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%0,590,51
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%1,421,04
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%4,4610,38
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH%7,8119,72
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%2,948,87
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%4,7210,97

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch  đấu giá chi tiết tại:  http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106