VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

09:00 25/11/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM NẮM GIỮ

Ngày 25/11/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, Tp Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh ắc quy

Vốn điều lệ: 67.454.800.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:3.440.452 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:32.800 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ ngày 25/11/2019 đến 15h30 ngày 09/12/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 12/12/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   10h00 ngày 16/12/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:
 

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,401,37
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,560,35
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%50,7546,64
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%103,6087,41
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%1,490,70
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/VCSH%3,972,06
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%1,951,10
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/VĐL%4,452,27

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106