VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

09:00 28/11/2018

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU   

DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU NẮM GIỮ

Ngày 28/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 92 Lê Duẩn, Khóm 7, phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; Xây dựng công trình kỹ thuật, dân dụng khác;…

Vốn điều lệ: 111.688.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:11.017.600 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:13.150 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 28/11/2018 đến 16h00 ngày 07/12/2018
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 13/12/2018
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 15h00 ngày 17/12/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần4,062,33
– Hệ số thanh toán nhanhLần3,351,91
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%5,789,87
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%6,1310,95
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần4,616,05
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần0,380,38
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%9,2010,43
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%3,473,97
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%3,684,41
– Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%11,3212,65
– Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)Đồng/cp200280
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106